Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka 2016/17

Przydatne materiały

Instrukcja instalowania jupytera i pakietów.

Aby sklonować repozytorium git z zadaniami użyj polecenia:
git clone https://marcinmucha@bitbucket.org/marcinmucha/rpis2016.git

Zadania na lab 1 oraz plik z danymi.

Autoryzowana kartka z notatkami na kolokwium

Skrypt ze statystyki

Skryt z R-a (autorstwa Mikołaja Rybiñskiego

Zadania z ubiegłych lat

Kolokwium (rozwiazanie zadania 3 z tego kolokwium) i kolokwium poprawkowe 2008/09.

Kolokwium (rozwiazanie zadania 2 z tego kolokwium) i kolokwium poprawkowe 2009/10.

Kolokwium 2010/11.

Kolokwium 2011/12.

Egzamin i egzamin poprawkowy 2008/09.

Egzamin i test 2009/10.

Egzamin i test dla NSI 2009/10.

Egzamin i test 2010/11.

Test 2011/12.

Egzamin i test 2013/14.

Egzamin i test 2014/15.