Rachunek Prawdopodobieństwa i Statystyka 2013/14

Przydatne materiały

Autoryzowana kartka z notatkami na kolokwium

Skrypt ze statystyki

Skryt z R-a (autorstwa Mikołaja Rybiñskiego

Zadania z ubiegłych lat

Kolokwium (rozwiazanie zadania 3 z tego kolokwium) i kolokwium poprawkowe 2008/09.

Kolokwium (rozwiazanie zadania 2 z tego kolokwium) i kolokwium poprawkowe 2009/10.

Kolokwium 2010/11.

Kolokwium 2011/12.

Egzamin i egzamin poprawkowy 2008/09.

Egzamin i test 2009/10.

Egzamin i test dla NSI 2009/10.

Egzamin i test 2010/11.

Test 2011/12.

Egzamin i test 2013/14.

Egzamin i test 2014/15.