EGZAMIN POPRAWKOWY Z GO'18 ODBĘDZIE SIĘ W SRODE 20.02.2019 W GODZINACH 14.00-17.00 W SALI 3140.
EGZAMIN BĘDZIE DOTYCZYĆ WYKŁADÓW 1-13.
NA EGZAMINIE NIE MOŻNA KORZYSTAĆ Z NOTATEK !!!
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH SERDECZNIE ZAPRASZAM.

Zajęcia w semestrze jesiennym A.D. 2018 będą odbywać się we wtorki od 14.15 do 17.30 w sali 5820.


Zaliczenie ćwiczen - obecność i rozwiązywanie zadań.


Egzamin.

Będzie to test (ok. 20 zadań). Zadanie składa się z pytania i trzech odpowiedzi, które należy podzielić na prawdziwe i fałszywe.
Dobre odpowiedzi na wszystkie podpunkty - 2pkt., jedna pomyłka - 1pkt., wiecej pomyłek - 0pkt.LITERATURA.
M. de Berg, M. van Kreveld, M. Overmars, O. Schwarzkopf "Geometria obliczeniowa. Algorytmy i zastosowania." , WNT 2007
F.P. Preparata, M.I. Shamos "Geometria obliczeniowa. Wprowadzenie.", Helion
J. O'Rourke "Computational geomeetry in C", Cambridge 1993
H. Edelsbrunner "Algorithms in computational geometry", Springer-Verlag 1987

WYKŁADY I EGZAMINY.

Egzamin z GEO'98,

Egzamin z GEO'99,

Egzamin z GEO'00,

Egzamin z GEO'01,

Egzamin z GEO'02,

Egzamin z GEO'03,

Egzamin z GEO'04,

Egzamin z GEO'05,

Egzamin z GEO'06,

Egzamin z GEO'08,

Będę wdzięczny za wszelkie uwagi i komentarze dotyczące wykładów.

Wykład 1/2018,

Wykład 2/2018,

Wykład 3/2018,

Wykład 4/2018,

Wykład 5/2018,

Wykład 6/2018,

Wykład 7/2018,

Wykład 8/2018,

Wykład 9/2018,

Wykład 10/2018,

Wykład 11/2018,

Wykład 12/2018,

Wykład 13/2018,

Wykład 14/2018,