Publikacje i opracowania dotyczące nauki i szkolnictwa wyższego


·       Uniwersytet dwóch przestrzeni.  Forum Akademickie 12/2021

·       Profesor Andrzej Szczepan Białynicki-Birula  (1935-2021)  Nauka. Kwartalnik PAN Nr 4/2021

·       Przestrzenie uniwersytety. Trendy, wizje, standardy projektowania. (współautorzy Michał Sikorski, Karolina Matysiak). Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. Wrzesień 2020. (Recenzja w Forum Akademickim 2/2021.)

·       MIM goes on-line (?). 2020-03-21 Propozycja wewnętrzna dla Wydziału MIM.

·       Przyszłość szkół doktorskich UW. Pismo Uczelni „UW”  nr 1/89. Luty 2019. str. 22

·       Struktura organizacyjna UW 2.0. Bliżej czy dalej od naszych partnerów z 4eu?  Pismo Uczelni „UW”  nr 5/88. Grudzień 2018

·       List do redakcji „Tygodnika Powszechnego”   12.03.2018

·        Jak zmieniał się Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1991-2016.  Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2(50) 2017. Str. 221-247

·       Ważne, że kierunek słuszny. Forum Akademickie 10/2017

·       Na co chorują uniwersytety   (wywiad redakcyjny)  Instytut Idei, nr 10, wiosna-lato 2016 r.

·       Nie ma wolności bez odpowiedzialności.  (wywiad przeprowadzony przez Dominikę Rafalską) watchdog.edu.pl #4, , 2016  str.168

·       Miliard ostatniej szansy. Uniwersytet Warszawski. Pismo Uczelni „UW” nr 1 (76) 2016 str. 14-17

·       6ECM in Kraków. Organizer’s Reminiscences. EMS Newsletter No. 98, December 2015 p.10

·       Przeżyjmy to jeszcze raz. Forum Akademickie 7-8, Lipiec-Sierpień 2015

·       Samuel Eilenberg - wielki matematyk z Warszawy Wiadomości Matematyczne Tom 50, nr 1 (2014),  str. 21-43

·       Kategoryzacja jednostek naukowych po kampanii odwołań  (współautorzy: B. Skoczeń, D. Antonowicz, P. Brzeziński, A. Pilc, M. Zabel) Forum Akademickie 10/2013

·       Kategoryzacja AD 2013 (współautorzy: D. Antonowicz, A. Pilc, B. Skoczeń, M. Zabel) Forum Akademickie 10/2013

·       Czy wprowadzenie powszechnego czesnego poprawiłoby poziom kształcenia? Portal Biznes.pl/Edukacja, wrzesień 2012

·       A Dozen Facts about the 6th European Congress of Mathematics. Newsletter of the European Mathematical Society, September 2012

·       Interview with Stefan Jackowski, President of the Polish Mathematical Society.  (Interviewer: Tadeusz Nadzieja) Wiadomości Matematyczne 48 (2), 2012, 31-37

·       Porozmawiajmy o konkretach. Uniwersytet Warszawski, Pismo uczelni. nr 3 (58) Lipiec-Sierpień 2012

·       6. Europejski Kongres Matematyki w Krakowie - ważna sprawa polskiego środowiska matematycznego (współautor: Krystyna Jaworska), Wiadomości Matematyczne , Vol 47, No 2 (2011)

·       A dozen reasons to participate in the 6th European Congress of Mathematics in Kraków 2–7 July 2012. Newsletter of the European Mathematical Society, September 2011

·       Matematyczne Noble 2010 (współpraca: Anna Sterczyńska) Delta, maj 2011

·       W odpowiedzi profesjonalistom. (współautorzy: P. Ciżkowicz, M. Krawczyk, J. Thieme) Krytyka Polityczna styczeń 2011

·       Czyżby nastał koniec na samym początku? Forum Akademickie 6/2010

·       Zmiany będą boleć - (wywiad przeprowadzony przez red. Beatę Igielską) Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 5/2010

·       Struktura szkolnictwa wyższego w Polsce a potrzeby współczesnego społeczeństwa w tomie "Sporne kwestie strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego", Seria "Fundacji dyskusje o nauce" tom 14, str.25-38. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 2010

·       Zupełnie nowy system(wywiad przeprowadzony przez red. Andrzeja Świcia), Forum Akademickie 2/2010

·       Jak świat widzi polskie uczelnie? (współautorzy: Magdalena Krawczyk, Paweł Opala), Forum Akademickie 2/2010

·       Uczelnie widziane z Szanghaju Felieton nieopublikowany, listopad 2009

·       Polonez zamiast hondy (Wywiad) Traktor Królewski, numer 3(18), kwiecień 2008

·       Podejmijmy wyzwania.  Deklaracja wyborcza w wyborach Rektora UW. Marzec 2008

·       Daleko do Oksfordu Gazeta Wyborcza 21.02.2008

·       O ministerialnych i akredytacyjnych standardach kształcenia Głos w dyskusji na konferencji pt. "Dylematy studiów dwustopniowych" zorganizowanej przez Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, czerwiec 2005

·       Podejmijmy wyzwania.  Deklaracja wyborcza w wyborach Rektora UW. Marzec 2005

·       Atuty, słabości, szanse i zagrożenia czyli analiza SWOT dla UW Elektroniczne Forum Uniwersyteckie w witrynie COME UW, marzec 2005

·       Praca magisterska – tak, ale jaka? (wywiad przeprowadziła red. Dominika Rafalska-Kuś) Gazeta Studencka 2005

·       Przez Internet na studia, (współautor: Janina Mincer-Daszkiewicz) Forum Akademickie 3 (2005)

·       Co Internet zmienia w tradycyjnej dydaktyce akademickiej? Nauka i Szkolnictwo Wyższe, nr 2/24/2004

·       Dyplomy w sieci , (współautor: Janina Mincer-Daszkiewicz) Uniwersytet Warszawski, Pismo uczelni nr 4 (20), IX 2004

·       Elektroniczna immatrykulacja, (współautor: Janina Mincer-Daszkiewicz) Uniwersytet Warszawski, Pismo uczelni nr 3 (19), VI 2004

·       Uczelnie na zakręcie, Forum Akademickie 6/2004

·       Uniwersytecki System Obsługi Studiów z perspektywy użytkowników (współautor: Janina Mincer-Daszkiewicz), Forum Akademickie 4/2004, (pt. Program dla wszystkich) i 5/2004 , (cd pt. Sprawne zarządzanie)

·       Uwagi o koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy dawnego gmachu BUW Grudzień 2002

·       Uniwersytet Warszawski na przełomie kadencji Marzec 2002

·       Uniwersytecki System Obsługi Studiów Uniwersytet Warszawski, Pismo uczelni Nr 1(7), styczeń 2002

·       Uwagi o projekcie Prawa o Szkolnictwie Wyższym Luty 2000

·       Między dyscyplinami wiedzy a zawodami Nauka i Szkolnictwo Wyższe 12/1998, str. 101-102

·       Systemy punktacji jako narzędzie konstrukcji programów studiów i oceny postępów studenta w uczelniach amerykańskich oraz w programie SOCRATES/ERASMUS (współautor Tadeusz Krauze) Nauka i Szkolnictwo Wyższe 12/1998, str. 50-60

·       Raport o zasobach przestrzennych w zgrupowaniu "Centrum" i potrzebach przestrzennych na działalność naukową i dydaktyczną wybranych jednostek (opracował Zespół Senackiej Komisji ds. Organizacji i Rozwoju) Październik 1998

·       Krytyka, czyli sztuka porównań W tomie Krytyka i krytycyzm w nauce, seria "Fundacji dyskusje o nauce" tom 2, str.70-73. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 1998

·       O trudnościach w uregulowaniu statusu prawnego studiów międzywydziałowych i propozycjach ich pokonania Luty 1998

·       Samorządność i odpowiedzialność W tomie Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia, seria "Fundacji dyskusje o nauce" tom 1, str.143-146. Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Warszawa 1997

·       Uniwersytet bez barier   Uniwersytet, maj 1996

·       List do Rektora UW w sprawie sprzedaży budynku w Zgrupowaniu Służewiec 22.11.1994

·       Jaki uniwersytet? (współautor: Jacek Kochanowicz), Gazeta Wyborcza 7.VII 1994.

·       Zdążyć przed 2000 (wywiad przeprowadzony przez M. Szaciłło), Uniwersytet, 5.04.1994.

·       To inwestycja - nie wsparcie - wystąpienie podczas wizyty premiera Tadeusza Mazowieckiego na UW 15.05.1990 r., Gazeta Wyborcza 4.06.1990

·       Wystąpienie w debacie pt. Samorządność przed Marcem, po Marcu i perspektywy na przyszłość. 28 marca 1981, Marzec ’68, Studencka Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1981