List of mathematical and mathematics related publications

Stefan Jackowski

Profesor Andrzej Szczepan Białynicki-Birula (1935–2021)   NAUKA 4/2021 • str. 187–199.  DOI: 10.24425/nauka.2021.137650


Roman Duda, Historia matematyki w Polsce na tle dziejów nauki i kultury, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2019, ss. 626. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki Nr. 3 2021  str. 215-219. 


Wykład "Sto lat Warszawskiej Szkoły Matematycznej"  Jubileuszowy zjazd Matematyków Polskich w 100-lecie Polskiego Towarzystwa Matematycznego, 2019-09-06


Jak zmieniał się Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego w latach 1991-2016.  Nauka i Szkolnictwo Wyższe 2(50) 2017. Str. 221-247


 Międzynarodowy  Kongres Matematyków 2014. Wiadomości matematyczne. tom 51, NR 1 (2015) , 101-109

 


 

Samuel Eilenberg - wielki matematyk z Warszawy Wiadomości Matematyczne  Wiadomości matematyczne. Tom 50, nr 1 (2014),  str. 21-43


with Jaworska, Krystyna

Szósty Europejski Kongres Matematyki w Krakowie - ważna sprawa polskiego środowiska matematycznego. Wiadomości matematyczne. Tom 47, nr 2 (2011),  str. 209-214


with  Słomińska, Jolanta
G-functors, G-posets and homotopy decompositions of G-spaces
Fund. Math. 169 (2001), no. 3, pp.249-287.


Algebraic topology. Proceedings of the 4th Conference held in Kazimierz Dolny, June 12--19, 1997.
Edited by William Dwyer and Stefan Jackowski, Fund. Math. 161 (1999), no. 1-2, Polish Academy of Sciences, Institute of Mathematics, Warsaw, 1999, pp. i--ii and 1-240.


with  Oliver, Bob
Vector bundles over classifying spaces of compact Lie groups,
Acta Math. 176 (1996), no. 1, pp.109-143.


with  McClure, James.; Oliver, Bob.
Self-homotopy equivalences of classifying spaces of compact connected Lie groups,
Fund. Math. 147 (1995), no. 2, pp.99-126.


with  McClure, James.; Oliver, Bob.
Maps between classifying spaces revisited,
The Čech centennial (Boston, MA, 1993), pp.263-298, Contemp. Math. 181, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1995.


with  McClure, James.; Oliver, Bob.
Homotopy theory of classifying spaces of compact Lie groups,
Algebraic topology and its applications, pp.81-123, Math. Sci. Res. Inst. Publ., 27, Springer, New York, 1994.


with  McClure, James.; Oliver, Bob.
Homotopy classification of self-maps of BG via G-actions. Part II,
Ann. of Math. (2) 135 (1992), no. 2, pp.227-270.


with  McClure, James.; Oliver, Bob..
Homotopy classification of self-maps of BG via G-actions. Part I,
Ann. of Math. (2) 135 (1992), no. 1, pp.183-226.


with McClure, James
Homotopy decomposition of classifying spaces via elementary abelian subgroups,
Topology 31 (1992), no. 1, pp.113-132.


Algebraic topology - Poznań 1989. Proceedings of the conference held in Poznań, June 22-27, 1989,
Edited by S.Jackowski, B.Oliver [Robert Oliver] and K. Pawałowski. Lecture Notes in Mathematics 1474. Springer-Verlag, Berlin, 1991. viii+397 pp.


with Evens, Leonard
A note on the subgroup theorem in cohomological complexity theory,
J. Pure Appl. Algebra 65 (1990), no. 1, pp.25-28.


with McClure, James.; Oliver, Bob.
Self-maps of classifying spaces of compact simple Lie groups,
Bull. Amer. Math. Soc. (N.S.) 22 (1990), no. 1, pp.65-72.


with  McClure, James
Homotopy approximations for classifying spaces of compact Lie groups,
Algebraic topology (Arcata, CA, 1986), pp.221-234, Lecture Notes in Math. 1370, Springer, Berlin-New York, 1989.


Adams, J. Frank.; Haeberly, Jean-Pierre.; Jackowski, Stefan; May, J.Peter.
A generalization of the Segal conjecture,
Topology 27 (1988), no. 1, pp.7-21.


Adams, J. Frank.; Haeberly, Jean-Pierre.; Jackowski, Stefan; May, J.Peter
A generalization of the Atiyah-Segal completion theorem,
Topology 27 (1988), no. 1, pp.1-6.


Jackowski, Stefan
A fixed-point theorem for p-group actions,
Proc. Amer. Math. Soc. 102 (1988), no. 1, pp.205-208.


A transfer map in the cohomology of small categories,
Bull. Polish Acad. Sci. Math. 35 (1987), no. 3-4, pp.161-166.


with Marciniak, Zbigniew
Group automorphisms inducing the identity map on cohomology,
Proceedings of the Northwestern conference on cohomology of groups (Evanston, Ill., 1985). J. Pure Appl. Algebra 44 (1987), no. 1-3, pp.241-250.


Geometric and algebraic topology. Edited by Henryk Toruńczyk, Stefan Jackowski and Stanisław Spież,
Banach Center Publications 18. PWN--Polish Scientific Publishers, Warsaw, 1986. 417 pp.


Transformation groups, Poznań 1985. Proceedings of a symposium held in Poznań, July 5-9, 1985. Edited by S. Jackowski and K. Pawałowski,
Lecture Notes in Mathematics 1217. Springer-Verlag, Berlin-New York, 1986. xiv+396 pp.


Families of subgroups and completion,
J. Pure Appl. Algebra 37 (1985), no. 2, pp.167-179.


Quillen decomposition for supports of equivariant cohomology with local coefficients,
J. Pure Appl. Algebra 33 (1984), no. 1, pp.49-58.


Marvin J. Greenberg, Wykłady z topologii algebraicznej, z angielskiego. przetłumaczył Jerzy Trzeciak, PWN, Warszawa 1980, str. 243. Wiadomości Matematyczne  tom 25, NR 01 (1983) , 158-160


Bojanowska, Agnieszka; Jackowski, Stefan
A spectral sequence convergent to equivariant K-theory,
Topology Symposium, Siegen 1979 (Proc. Sympos., Univ. Siegen, Siegen, 1979), pp.245-256, Lecture Notes in Math. 788, Springer, Berlin, 1980.


Jackowski, Stefan; Żukowski, Tomasz
P-free linear representations of P-solvable finite groups,
Algebraic topology, Aarhus 1978 (Proc. Sympos., Univ. Aarhus, Aarhus, 1978), pp.458-464, Lecture Notes in Math. 763, Springer, Berlin, 1979.


Jackowski, Stefan
Group homomorphisms inducing isomorphisms of cohomology,
Topology 17 (1978), no. 3, pp.303-307.


Jackowski, Stefan
The Euler class and periodicity of group cohomology,
Comment. Math. Helv. 53 (1978), no. 4, pp.643-650.


Jackowski, Stefan
Equivariant K-theory and cyclic subgroups,
Transformation groups (Proc. Conf., Univ. Newcastle upon Tyne, Newcastle upon Tyne, 1976), pp.76-91. London Math. Soc. Lecture Note Series, No. 26, Cambridge Univ. Press, Cambridge, 1977.


Bojanowska, Agnieszka.; Jackowski, Stefan
Geometric bordism and cobordism,
Preprint Series of the Math.Institute of the Polish Acad.Sci., Ser.B, No.2 (1976), pp.1-99.


Jackowski, Stefan
Oriented bundles in generalized cohomology theories,
Bull. Acad. Polon. Sci. Math. Astronom. Phys. 22 (1974), pp. 579-581.