Seminarium magisterskie

Zagadnienia Programowania Obiektowego

r. ak. 2003/2004

Tematyka:

 
Uczestnicy seminarium przygotowywać będą prace magisterskie o charakterze projektowym (np. opracowanie kompilatora lub edytora wspomagającego tworzenie specyfikacji), a także prace o charakterze podstawowym (teoretyczne) np. podanie pełnej aksjomatycznej charakteryzacji struktury danych TablicaSymboli.
Podczas spotkań będziemy też omawiać nowe pozycje literatury.

        Janusz Jabłonowski
        Andrzej Salwicki
        Marek Warpechowski


Tematy  referatów

Tematy prac magisterskich  witryna seminarium duch.mimuw.edu.pl/~salwicki/seminarium/seminarium.html