Ewaluacja metody równych udziałów

Poniżej przedstawiamy informacje o najważniejszych badaniach, które potwierdzają przewagę metody równych udziałów:

 • Metoda równych udziałów po raz pierwszy była użyta w Wieliczce. Przeprowadziliśmy analizę, porównującą wyniki wyborów wyznaczone za pomocą metody równych udziałów i za pomocą metody większościowej (która jest standardowo używana). Wyniki tej analizy jednoznacznie wskazują przewagę metody równych udziałów i podsumowanie tej analizy można znaleźć na tej stronie.
 • Metoda będzie również używana w Szwajcarii (miasteczko Aarau) w czerwcu. Nasi partnerzy ze Szwajcarii przeprowadzali eksperymenty, gdzie przeprowadzano ankiety wśród 180 ludzi. Pytania były o to, czy ludzie uważają metodę równych udziałów za bardziej sprawiedliwą, oraz jak zmienia się to odczucie, gdy pokażemy ankietowanym wyniki wyborów obliczone przez metodę równych udziałów oraz metodę większościową. Wyniki te są podsumowane na tej stronie (Metoda A to metoda większościowa, a Metoda B to metoda równych udziałów). Wyniki te pokazują, że znaczna większość uczestników uważa metodę równych udziałów (zarówno jej opis, jak i rezultaty obliczone przez tę metodę) za bardziej sprawiedliwą oraz za bardziej godną zaufania. W szczególności:
 • Po pokazaniu wyjaśnienia dwóch metod, 82% ankietowanych uważa metodę równych udziałów za sprawiedliwą. Dla metody większościowej jest to 44% ankietowanych. 74% ankietowanych uważa metodę za godną zaufania; dla metody większościowej jest to 56%.
 • Po pokazaniu rozkładu głosów oddanych na wybrane projekty, liczba ankietowanych, którzy uważają metodę równych udziałów za godną zaufania wzrasta do 81%; dla metody większościowej liczba ta spada do 50%.
 • Po pokazaniu geograficznego rozkładu wybranych projektów liczba ankietowanych, którzy uważają metodę równych udziałów za godną zaufania wynosi 79%; dla metody większościowej jest to jedynie 37%
 • Przeprowadziliśmy analizę w oparciu o dane z ponad 650 wyborów. Przeanalizowaliśmy, jak zmieniłby się wynik, gdyby wyborcy głosowali tak samo, ale gdyby zmienić regułę liczenia głosów na metodę równych udziałów. Wyniki są dokładnie opisane w tym artykule:
 • projekty wybrane przez metodę równych udziałów otrzymują średnio 43% więcej głosów, niż wybrane przez metodę większościową.
 • gdy użyjemy metody równych udziałów to liczba wyborców, którzy nie mają żadnego projektu spośród tych na które głosowali spada średnio o 10%, a w niektórych przypadkach nawet o 25%.
 • Liczba wyborców którzy osiągają wyższe zadowolenie przy użyciu metody równych udziałów to średnio 59%. Niższe zadowolenie ma jedynie 17%. Oznacza, to że metoda nie skupia się na małej grupce wyborców, a raczej bierze pod uwagę opinie możliwie wielu mieszkańców gminy.
 • Metoda równych udziałów ma bardzo silne własności teoretyczne i możemy udowodnić, że nigdy nie będzie dyskryminowała żadnej grupy wyborców. Dokładna analiza znajduje się w tym artykule.
 • Dokładny opis zalet metody, z pokazaniem wielu konkretnych przykładów wyborów, znajduje się na tej stronie.
 • Przygotowaliśmy aplikację (w wersji anglojęzycznej), gdzie każdy może sprawdzić, jak zmieniłyby się wyniki wyborów, gdybyśmy użyli metody równych udziałów. Jako “Choose an election” sugerujemy wybrać konkretną edycję budżetu obywatelskiego. W “Base rule” wybieramy “Utilitarian greedy” (czyli reguła, która jest używana obecnie). Ponadto zaznaczamy “Equal Shares (Add1 + Utilitarian Greedy)” (czyli wariant metody równych udziałów, który sugerujemy). Zaznaczamy opcję “districtwise”, jeżeli chcemy aby metoda była uruchamiana w każdej dzielnicy niezależnie, lub opcję “citywide”, jeżeli chcemy zrezygnować z odgórnego podziału środków pomiędzy dzielnice (metoda jest proporcjonalna, więc taki podział co do zasady nie jest konieczny). Ponadto zaznaczamy opcję “only cost utilities” i klikamy “Submit”. Aplikacja wygeneruje tabelkę, w której możemy zobaczyć porównanie metod.