Praga: Wyszehrad — bastion z historią

Jeden ze średniowiecznych grodów, które złożyły się na Pragę. Według legendy wręcz jej kolebka — bo tu podobno śnił się człowiek, co ciosał próg swojego domu. Tam gdzie ciosał ma być nowe miasto. A nazwa podobno wzięła się od tego progu.

Potem był tu garnizon wojskowy, ale rzeczywistość lubi wracać do symboli. Teraz więc jest tu Slavín — cmentarz będący panteonem największych Czechów.

(z Kasią, wrzesień 2018)