Myśli

Kto zatem nie umie pojąc, jakie zło kryje się we wszczęciu wojny, nie potrafi tez należycie zrozumiec, jak czynić to w sposób przynoszący korzyści.
Sun Zi

Prowadzone zajęcia