Myśli

Bo nie zdarzyło się jeszcze, aby przewlekła wojna przyniosła krajowi korzyść.
Sun Zi

Prowadzone zajęcia