Materiały dla studentów Wydziału Geografii

Mój adres: ul Banacha 2 (wejście od Pasteura) pok. 5220 (IV piętro).

Zaliczenia ćwiczeń i oceny z egzaminu.

Podręczniki i zadania:


Zadania domowe, stare kolokwia i prace zaliczeniowe

Tablica dystrybuanty standardowego rozkładu normalnego. W tablicy podane jest prawdopodobienstwo tego, ze zmienna losowa przyjmie wartosć od minus nieskończonosci do x, a nie 0 do x.

Kartkówka: 24.11.2007
Egzamin cz. I (z wykładów 1-5): 5.01.2008

Zadania zeszłoroczne

Strona główna