Marius Sophus Lie 1842 - 1899

Teoria reprezentacji grup i algebr Lie
(Representation theory for Lie groups and algebras)


Second term exam 4 September, 10:30-14:30, room 4070

 • WYNIKI
 • Informacje o czesci ustnej i rozwiazania zadan
 • Punktacja
 • Preparatory problems for written exam
 • Questions for oral exam
 • Zadania na ćwiczenia / Problems to solve with preparatory problems for "kolokwium"
 • Short notes from lectures
  Appendix
 • Original Cartan paper on triality (in French)
 • Summary of Cartan's paper (in Polish)
 • Lecture notes from 2008

  Literatura:

 • Podstawowe:
  • Fulton, William; Harris, Joe - Representation theory. A first course.

  • Carter, Roger; Segal, Graeme; Macdonald, Ian - Lectures on Lie groups and Lie algebras. London Mathematical Society Student Texts, 32. (see the Segal's part)

  • Adams, J.F. - Lectures on Lie groups.

 • Inne:
  • Knapp, Anthony W. - Representation theory of semisimple groups. An overview based on examples.

  • Wojtyński, Wojciech - Grupy i algebry Liego. Biblioteka Matematyczna 60. PWN, Warsaw, 1986

  • Brocker, Theodor; tom Dieck, Tammo - Representations of compact Lie groups. Graduate Texts in Mathematics, 98.

 • W Internecie
  Ocena składa się z: 30% za ćwiczenia, 50% egzamin pisemny, 20% egzamin ustny.
 • Różne stare zadania:
 • Notatki Adama Bzowskiego ABC grup Lie

  Home Page