Seminarium z Topologii Algebraicznej
Wtorki, 12:15-13:45, sala 4070

Wyklad im. A. Jankowskiego 24 maja 2013: Emmanuel Breuillard (Orsay, Francja)

22-24 marca, Konferencja przygotowawcza w Sandomierzu

Semestr Zimowy 2012/2013
Stara strona seminarium