Seminarium z Topologii Algebraicznej
Wtorki, 16:15 - 17:45, sala 4070


 • 26 II - Grzegorz Banaszak - Algebraic Sato-Tate group for motives

 • 12 III - nie ma seminarium

 • 19 III - Marcin Chałupnik - Twierdzenie Browna w kategoriach triangulowalnych czyli o przełamywaniu uprzedzeń

 • 26 III - Michał Lech - Grupa monodromii osobliwości i automorfizmy diagramów Dynkina

  1 IV - 15 VII - Geometric and Analytic Group Theory

  seminaria

 • 2 IV - Sala 3180 - Pierre Pansu - Aspects of geometric group theory: growth, isoperimetry, Lp-cohomology

 • 16 IV - Sala 3180 - Michael W. Davis - The action dimension of a discrete group

 • Szkoła przygotowawcza do XXI Wykładu im. A. Jankowskiego,
      Kraków, 26-28 kwietnia, Uniwersytet Pedagogiczny

 • 30 IV - Sala 3180 - Marcin Sabok - On a conjecture of Gardner

 • 7 V - Sala 3180 - Mahan Mj - Coarse Extrinsic Geometry and surface-by-free groups

 • 10 maja 2019 - XXI Wykład im. Andrzeja Jankowskiego: Pham Huu Tiep (Rutgers University)
      Po wykładzie mini-konferencja 11-12 maja w Gdańsku.

 • 28 V - Sala 3180 - Genevieve Walsh - Incoherence of many free by free groups

 • 4 VI - Sala 3180 - Thomas Koberda - Algebra versus regularity for group actions on one-manifold

 • 11 VI - Sala 3180 - Łukasz Grabowski Approximation of groups with respect to the rank metric

 • 4 VII - Sala 3130 - Józef Przytycki - Wyznaczniki Grama motywowane teorią węzłów • 9 X - Agnieszka Bodzenta - Kategorie najwyższych wag

 • 16 X - A.B. c.d.

 • 23 X - Sławomir Kolasiński - Ellipticity in geometric variational problems

 • 30 X - Krzysztof Ziemiański - Homologie Chowanowa (Khovanova)

 • 6 XI - nie ma seminarium

 • 13 XI - Wojciech Politarczyk - Equivariant Khovanov homotopy type

 • 20 XI - Piotr Kowalski - Snopy różnicowe i ich kohomologie

 • 27 XI - Andrzej Szczepański - Płaskie rozmaitości z reprezentacją holonomii typu kwaternionowego

 • 4 XII - Andrzej Weber - Klasy charakterystyczne klatek Schuberta i działania algebr typu Hecke

 • 11 XII - Jan Spaliński - Homologie Khovanov'a, ciąg dalszy

 • 18 XII - Paweł Traczyk - Trzy słowa o dwóch macierzach

 • 15 I - Krzysztof Ziemiański - Od współbieżności do grup warkoczy

 • 22 I - Rafał Lutowski - Spin struktury płaskich rozmaitości typu diagonalnego


  Rok akademicki 2017/18

  Rok akademicki 2016/17

  Rok akademicki 2015/16

  Rok akademicki 2014/15

  Rok akademicki 2013/14

  Rok akademicki 2012/13

  Stara strona seminarium