Seminarium z Topologii Algebraicznej
Wtorki, 14:30 - 16:00, sala 4070


 • 5 VII - SALA 5050: Józef Przytycki:
  Does Khovanov homology lead to wedges of spheres?


 • 1 III - Anna Gąsior:
  Spin-struktura na rzeczywistych rozmaitościach Botta

 • 8 III - Maciej Borodzik:
  Concordance of links in higher dimensions

 • 15 III - Karol Strzałkowski:
  Lipschitz simplicial volume of connected sums

 • 18-20 marca 2016 -Toruń
  Szkoła Przygotowawcza do XVIII Wykładu im. A.Jankowskiego

 • 22 III - referat przesunięty na szkołę w Toruniu

 • 5 IV - Agnieszka Bojanowska:
  O strukturze p-lokalnej grupy na skończonej przestrzeni pętli

 • 12 IV - Jakub Pawlikowski:
  Lp-kohomologie grup

 • 19 IV Seminarium odwołane

 • 26 IV - Andrzej Kozłowski:
  Topologia przestrzeni wielomianów bez n-krotnych pierwiastków i funkcji wymiernych

 • 6 V - Gdańsk, XVIII Wykład im. Andrzeja Jankowskiego:
  Benson Farb, University of Chicago

 • 10 V - Seminarium odwołane

 • 17 V - Jarosław Kędra:
  Od warkoczy do klas konkordancji węzłów.

 • 24 V - Andrzej Szczepański:
  Plaskie rozmaitosci z G_2 struktura

 • 31 V - Marek Kaluba:
  Non-injectivity via persistence topology

 • 7 VI - seminarium odwołane z powodu wykładu T. Churcha w IM PANie

 • 14 VI - Daniel Hoffmann
  O przestrzeniach Berkovicha w kontekście teorii modeli


 • 13 X - Magdalena Zielenkiewicz:
  GKM graphs and root systems

 • 20 X - Andrzej Weber:
  Konstrukcja Jamesa

 • 27 X - Mikołaj Rotkiewicz:
  Struktury algebraiczne na wiązkach gradowanych

 • 3 XI - Michał Jabłonowski:
  Metody opisania gładkiego położenia powierzchni w R^4

 • 17 XI - Krzysztof Ziemiański:
  Przestrzenie dróg skierowanych na kompleksach kostkowych

 • 24 XI - Piotr Achinger:
  K(\pi,1) spaces

 • 8 XII - Piotr Nowak:
  Sztywność grup a teoria indeksu

 • 15 XII - Jan Spaliński:
  Moduły cykliczne typu Eilenberga-MacLane'a i ich zastosowania

 • 12 I - Christophe Eyral:
  From the Milnor number to the Le numbers

 • 19 I - Stanisław Betley:
  O topologicznych homologiach Hochschilda i geometryczności Z w stabilnej teorii homotopii

 • 26 I - Seminarium nie będzie - koniec semestru