Seminarium z Topologii Algebraicznej
Wtorki, 12:15-13:45, sala 4070