Seminarium z Topologii algebraicznej

Seminarium z Topologii Algebraicznej
Nowy termin 2023/24: Środa, 10:15 - 11:45, sala 4070

Organizatorzy: Andrzej Weber, Krzysztof Ziemiański

 • 9 III - Andrzej Weber - Funkcja zeta Igusy, topologiczna i motywiczna: jej związki z genusem eliptycznym
 • 16 III - Andrzej Szczepański - Twierdzenie Jordana-Zassenhausa
 • 23 III - Ingmar Saberi - Algebras, representations, and branes
 • 30 III - Magdalena Zielenkiewicz - Operatory Nakajimy dla schematu Hilberta punktów na płaszczyźnie
 • 13 IV - Mateusz Lowiel - Grassmanniany kołczanowe dla nilpotentnych reprezentacji cyklu
 • 20 IV - nie ma seminarium
 • 22-23 IV - The Twenty Second Andrzej Jankowski Memorial Lecture Introductory Workshop
 • 27 IV - Andrzej Weber - Grupy pętli czyli afiniczne grassmanniany
 • 11 V - Davide Gurnari - Exploring relations between knots invariants using Mapper algorithms
 • 12 V - XXII Andrzej Jankowski Memorial Lecture: Aaron Naber - Geometry, Topology and Ricci Curvature
 • 13 V - Mini-konferencja w Gdańsku
 • 18 V - Hélder Larraguível - Who put a knot in my quiver?
 • 25 V - Dmitry Noshchenko - Combinatorics of knot polynomials: from cyclotomic expansions to permutohedra, and beyond
 • 15 VI - Jakub Paliga, Wojciech Politarczyk - Monoidal structure of the Khovanov homotopy type
 • 11 X - Wojciech Politarczyk - Algebraic knot concordance old and new
 • 18 X - Mayuko Yamashita - Topological modular forms and absense of heterotic anomalies
 • 8 XI - Jakub Koncki - Stabilne otoczki i rozwiązanie Botta-Samelsona
 • 15 XI - Bruno Stonek - Lurie's construction of the smash product of spectra
 • 22 XI - Jakub Paliga - Spektra Khovanova i sploty periodyczne
 • 29 XI - Maciej Markiewicz - Sygnatury splotów z czterowymiarowego punktu widzenia
 • 6 XII - Agnieszka Bojanowska - p-lokalne grupy zwarte
 • 13 XII - Agnieszka Bojanowska - cz. II
 • 10 I - Karol Szumiło - Wysoko-wymiarowy rachunek ułamków
 • 17 I - Piotr Kucharski - Korespondencja węzeł-kołczan
 • 24 I - nie ma seminarium  Rok akademicki 2021/22

  Rok akademicki 2020/21

  Rok akademicki 2019/20

  Rok akademicki 2018/19

  Rok akademicki 2017/18

  Rok akademicki 2016/17

  Rok akademicki 2015/16

  Rok akademicki 2014/15

  Rok akademicki 2013/14

  Rok akademicki 2012/13

  Stara strona seminarium