Seminarium z Topologii algebraicznej

Seminarium z Topologii Algebraicznej
Wtorki, 16:30 - 17:30 + dyskusja

Organizatorzy: Marcin Chałupnik, Andrzej Weber, Krzysztof Ziemiański


W roku 2021/2022 zaczynamy stacjonarnie w sali 4070
+ Zoom: 892 1108 9551 Password - type the number equal to rk(H^2((S^1)^{200};Z))


 • 5 X - spotkanie organizacyjne

 • 12 X - Jakub Koncki - Boundness of motivic Chern class

 • 19 X - Bob Oliver - A Krull-Remak-Schmidt theorem for fusion systems

 • 26 X (ZOOM only) - Magdalena Zielenkiewicz - Rozkłady komórkowe dla Grassmannianów kołczanowych

 • 2 XI - Andrzej Weber - Klasy charakterystyczne orbit Borela macierzy spełniających równanie X^2=0

 • 9 XI - Rafał Lutowski - Płaskie rozmaitości z jednorodną reprezentacją holonomii

 • 16 XI - Bruno Stonek - Cotangent complex and Thom spectra

 • 23 XI (ZOOM only) - Krzysztof Ziemiański - Languages of higher dimensional automata and Kleene theorem

 • 30 XI - Seminarium odwołane

 • 7 XII (ZOOM only) - Nima Rasekh - THH and Shadows of Bicategories

 • 14 XII zoom - Maciej Markiewicz - Equivariant Khovanov-Floer theories

 • 21 XII zoom - Patryk Jaśniewski - O funktorach ściśle wielomianowych z ograniczoną dziedziną

 • 11 I - Nie ma seminarium

 • 18 I zoom - Michael Levin - p-adic actions on compact metric spaces

 • 25 I zoom - Tomasz Maszczyk - K-theory type of quantized CW-complexes


  Rok akademicki 2020/21

  Rok akademicki 2019/20

  Rok akademicki 2018/19

  Rok akademicki 2017/18

  Rok akademicki 2016/17

  Rok akademicki 2015/16

  Rok akademicki 2014/15

  Rok akademicki 2013/14

  Rok akademicki 2012/13

  Stara strona seminarium