Andrzej Weber


Research interests:
(mainly, but not only) topology and geometry of singularities

List of publications and preprints

Seminarium z Topologii Algebraicznej

Konsultacje: poniedziałki 12:15-14:00

Dydaktyka:
 • Reprezentacje Grup i Geometria
 • Ekwiwalentne kohomologie w geometrii algebraicznej (w przyszłym semestrze)
 • Stare zajęcia

  Linki

  Instytut Matematyki UW
  Banacha 2, 02-097 Warszawa
  phone: (+48) 22 5544556
  fax: (+48) 22 5544300
  e-mail: aweber at mimuw.edu.pl