Kiedy będą się odbywać moje zajęcia?

Można zakładać, że terminy zajęć na I i II roku etapu licencjackiego oraz ZPP i wykładów obowiązkowych na III roku będą bardzo zbliżone do terminów w obecnym roku akademickim. W kwestii terminów pozostałych zajęć proszę kontaktoważ się z Planistą drem Adamem Malinowskim nie później niż do końca kwietnia.

Jakie są zajęcia na etapie licencjackim studiów?

Siatki aktualnego programu studiów dla etapu licencjackiego znajdują się tutaj. Opisy przedmiotów etapu licencjackiego można znaleźć tutaj

Jakie są zajęcia na etapie magisterskim studiów?

Siatki pierwszego roku studiów dla etapu magisterskiego dadzą znaleźć się tutaj. Drugi rok to zajęcia monograficzne. Lista takich zajęć z tego roku znajduje się tutaj

Kiedy dowiem się, jakie zajęcia mi przydzielono?

Zgodnie z regulaminem każdy powinien mieć zaplanowane swoje zajęcia w ramach pensum do końca maja roku poprzedzającego rok, w którym zajęcia są wykonywane. Jednak tak ustalony plan może się zmienić, jeśli dla zapewnienia obsady konieczne będzie inne rozłożenie wysiłku pracowników. Zwykle taka konieczność zachodzi w okresie przed rozpoczęciem semestru.

Jak zgłosić chęć prowadzenia zajęć obieralnych/monograficznych?

Jeżeli zajęcia, które chce się prowadzić, odbywały się w latach wcześniejszych i opis ich się nie zmienia, to wystarczy podać mi nazwę zajęć (dobrze podać też ich kod USOS, to pomaga w sytuacjach, gdy prowadzący ma w głowie inną nazwę niż dyrektor).

Osoby zgłaszające nowe zajęcia obieralne (dawne monograficzne) powinny przysłać ich opis (po polsku i angielsku) wg wskazanego szablonu. Dostępny jest on w formacie odt jak i rtf.

Jak wypełnić sensowną treścią formularz zgłoszenia przedmiotu?

Ważne i pożyteczne informacje dotyczące sposobu wypełniania formularzy zgłaszania przedmiotów są podane tutaj (na stronie opracowanej przez poprzedniego dyrektora Janusza Jabłonowskiego). Informacje dotyczące efektów kształcenia na tej stronie są przestarzałe. Obecnie obowiązują efekty uczenia się i dla naszych studiów licencjackich wyglądają tak, zaś dla studiów magisterskich wyglądają tak.

Po co są te informacje o przedmiotach?

Informacje podawane w opisach przedmiotu służą do tego, aby wyjaśnić innym, co chcemy na przedmiocie opowiedzieć, ale też czego chcemy naszych studentów nauczyć (to bywają różne rzeczy). Opisy te są czytane przez:

Jak się dowiedzieć, jakie zajęcia są potrzebne studentom?

Samorząd Studencki zbiera informacje od studentów o szczególnie interesujących dla nich tematach wykładów obieralnych. Lista studenckich zgłoszeń (wraz ze statystykami poparcia) znajduje się tutaj. To jedna z form.

Dodatkowo studenci podają swoje uzasadnienia zgłoszonych propozycji. Można się z nimi (dzięki pracy poprzedniego dyrektora Janusza Jabłonowskiego) zapoznać tutaj

Co to znaczy, że przedmioty obieralne są prowadzone po angielsku?

Przedmioty obieralne zgodnie z zarządzeniem Dziekana już od wielu lat są oferowane przez nasz Wydział jako przedmioty prowadzone w języku angielskim. W praktyce oznacza to, że o ile będzie na nie uczęszczać choć jedna osoba niemówiąca po polsku, wykładanie powinno się odbywać w tymże języku. Zgłaszając taki przedmiot, należy liczyć się z koniecznością prowadzenia go w języku angielskim.

Czy mogę sobie zaliczać magistrantów do pensum?

Często się zdarza, że zaplanowany magistrant nie składa pracy na czas. W celu uniknięcia problemów z powstałym w ten sposób brakiem wypełnionego pensum nie uwzględniamy na etapie planowania obsady magistrantów. Natomiast godziny nieregularne uzyskiwane za magistrantów mogą służyć do zdobycia nadgodzin.


Ostatnia modyfikacja: 4.03.2019

Valid HTML 4.01! Valid CSS!