KWARTALNIK KLUBU POETYCKIEGO "TO BYŁ NAPRAWDĘ FASCYNUJĄCY WIECZÓR"

ISSN 1425-3186

CKS PW "Stodoła", Warszawa
Numer 4
(tu jest spis treści)


WSTĘPNIAK
Zmierzch lektur?

Z radością, lecz także lekką tremą, przedstawiamy kolejny numer "Próby Atmosferybis"1. Od ukazania się w sieci poprzedniego numeru wiele się wokół "Próby" zdarzyło, napisano o nas w czasopismach, parę spraw przemyśleliśmy, trochę zmieniliśmy jej wygląd.

Ważnym wydarzeniem był dla nas udział "PAbis" w plebiscycie publiczności Internetu na najciekawszą polską stronę WWW (http://naj-www.cnt.pl). Było nam bardzo miło, że tylu wędrujących po sieci znalazło w "PAbis" coś dla siebie, coś wartego uwagi i na nas zagłosowało. Przy tej okazji chcielibyśmy za te głosy Wam wszystkim gorąco podziękować! Mamy nadzieję, że następne numery też się Wam spodobają.

No tak, ten numer jest bowiem trochę inny, może bardziej poważny (i stąd nasza trema). Poważny jest bowiem sam temat, którym postanowiliśmy się zająć: zmierzch (upadek?) czytania, zmierzch lektur.

Nie jesteśmy oczywiście oryginalni w wyborze tematu, trąbi o tym od jakiegoś czasu większość czasopism i o samych przyczynach tego w końcu chyba niepokojącego zjawiska także napisano bardzo wiele, ale my dodamy jeszcze trochę.

Polacy, szczególnie młodzi, czytają mniej, ponieważ nie nauczono ich tego w rodzinie ( pisze o tym u nas Paulina Łukaszewska), zniechęcił ich fatalny dobór lektur (patrz tekst Marcina Przewoźniaka), a na rynku książek panuje bałagan i brak jest wyraźnego wartościowania, co jest naprawdę dobre (nasz OO=OO wypowiada się w tej sprawie). Nakłady książek "ambitnych" spadają (o tym w wywiadzie z przedstawicielką jednego z wydawnictw), zaś recenzje pisane zbyt akademickim i napuszonym stylem nie docierają do masowego czytelnika. Przyczyn jest więcej, jak choćby wysokie ceny książek (a jak jeszcze rząd wprowadzi na nie podatek VAT, to już całkiem będzie wesoło!) i relatywnie niskie zarobki potencjalnych ich nabywców, czyli pracowników sfery budżetowej, nauczycieli, lekarzy etc..

Jako jedno z większych zagrożeń dla czytelnictwa często wymienia się komputery i Internet, my zatem, jako internetowe czasopismo literackie, poczuliśmy, że mamy obowiązek, a może po prostu chęć, przemyślenia sobie tego problemu (patrz tekst Agaty Skowron-Nalborczyk). W końcu sami dużo czasu spędzamy przy komputerze, buszujemy po Internecie, a jednak znajdujemy czas na czytanie. Jak to zatem jest z tym zagrożeniem?

Poezja w tym numerze jest także, a może przede wszystkim i jest to poezja wysokiej próby. Marzanna Bogumiła Kielar z pełnymi uroku i filozoficznej zadumy wierszami z tomiku wyróżnionego m.in. nagrodą Kościelskich, Elżbieta Kroszczyńska z tekstami mądrymi, zanurzonymi w historii i sztuce średniowiecza. Hatif Janabi, poeta iracki,wciąż egzotyczny mimo wielu lat spędzonych w Polsce, wielokrotnie wyróżniany; tym razem w przekładzie Marka M. Dziekana. 2

Część słowną uzupełniają ilustracje Jarka Kuźmińskiego. Na stronach redakcyjnych wprowadziliśmy kolor i prezentujemy w tej mini-galerii obrazy olejne, inną działkę artystyczną uprawianą przez naszego plastyka.

Mamy nadzieję, że trochę zmieniona "PAbis" będzie się podobała.

Życzymy wszystkim naszym Czytelnikom miłej lektury!

Redakcja

Tutaj jest spis treści


˙