SPIS TREŚCI

ISSN 1435-3186
Numer 4


Olej, Jarosław Kuźmiński

(Uwaga: kliknięcie na nazwisku autora powoduje ukazanie się informacji o nim)


Kwartalnik Klubu Poetyckiego
"To był naprawdę fascynujący wieczór",
CKS PW "Stodoła", Warszawa, ul. Batorego 10.

Redakcja: Krzysztof Nożyński (red. naczelny)
Agata Skowron-Nalborczyk (red. odpowiedzialny numeru)
Grzegorz Cielecki
Olga Borzęcka (sekretarz redakcji)
Redakcja techniczna wersji internetowej:
OO=OO - alx@mimuw.edu.pl
i Agata Skowron-Nalborczyk -
Agata.Nalborczyk@orient.uw.edu.pl

"Próba Atmosfery bis znajduje się w swoim normalnym miejscu dzięki uprzejmości Zakładu Logiki Stosowanej w Instytucie Informatyki Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego.


Numer ukazał się dzięki pomocy finansowej księgarni uniwersyteckiej LIBER, Warszawa, ul.Krakowskie Przedmieście 24


Na okładce:
olej Jarosława Kuźmińskiego


Adres do korespondencji:
Grzegorz Cielecki,
ul. Jana Pawła II 65/90,
01-038 Warszawa


Adresy w Internecie: