Agata Skowron-Nalborczyk

Absolwentka iranistyki i arabistyki w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Teraz pisze doktorat w Zakładzie Islamu Europejskiego.

Debiutowała tomikiem "Na ustach pył" (AGADE, 1994), zawierającym wiersze napisane w czasie pobytu na stypendium językowym w Syrii; zainspirowane tym pobytem jej prace graficzne prezentowane były w czerwcu-lipcu 1994 na wystawie "Syryjskie krajobrazy" w Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki "Ściana Wschodnia" w Warszawie. Kolejny podróżniczy tomik "Geografia" (1995) ukazał się jako pierwszy z serii Arkuszy Literackich SCEK.
Publikowała w czasopismach literackich (m.in. w "Akcencie", "Pracowni"), pisze też prozę i recenzje.

W Klubie Poetyckim "To był ..." współredagowała klubowy tygodnik "Próba Atmosfery" i arkusze poetyckie. Redaguje kwartalnik "Próba Atmosfery bis". Współpracuje z "Magazynem Literackim".

Strona domowa Agaty:
http://www.orient.uw.edu.pl/~agatanal

Kontakt w Internecie: