Stefan Jackowski

Kontakt


Zajęcia dydaktyczne i seminaria, Publikacje i materiały dydaktyczne, Członkostwo, Varia


Zajęcia i seminarium w semestrze zimowym  2018/19

·       Wstęp do Geometrii Różniczkowej  (materiały dostępne w Moodle, po zalogowaniu)

·       Topologia Algebraiczna Seminarium badawcze, Wtorek  16:15 -18:00, sala ????  (prowadzący: M. Chałupnik, A. Weber, K. Ziemiański)


Publikacje i inne materiały

·       Publikacje matematyczne

·       Materiały dydaktyczne

·       Publikacje i opracowania dotyczące problemów szkolnictwa wyższego

·       Przestrzeń uniwersytetu


Członkostwo

·       Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych

·       Komitety redakcyjne: Fundamenta mathematicae,   Journal of Homotopy and Related Structures

·       Polskie Towarzystwo Matematyczne

·       European Mathematical Society

·       Otwarta Rzeczpospolita