Myśli

To, co dla larwy jest końcem świata, reszta świata nazywa motylem.
Lao Tsy

Prowadzone zajęcia