Myśli

Skądże nam wiedzieć, czy życie i śmierć nie są jednakowo dobre? — Lao Tsy

Ważniejsze publikacje

Uwaga, otwiera nowe okno. PDFDrukujEmail

 1. K. Szafran, S. Szpakowicz: Opis użytkowy IIUW-Prologu, wersja 2.0, Sprawozdania IInf Nr 143, 1984[1985].
 2. K. Szafran, M. Miłkowska, E. Zakrzewska: Z doświadczeń pracy nad konkordancjami do ’Vade-mecum’ Cypriana Kamila Norwida In: Z. Saloni(red): Studia z polskiej leksykografii współczesnej , tom II, Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego 338, Dział Wydawniczy Filii UW w Białym­sto­ku,1987, s.309-334.
 3. I. Kurcz, A. Lewicki, J. Sambor, K. Szafran, J. Woronczak: Słownik frekwencyjny polszczyzny współczesnej. Instytuut Języka Polskiego PAN, Kraków 1990, vol 1 i 2, 71+978s.
 4. K.Szafran: Automatyczna analiza fleksyjna tekstu polskiego (na podstawie Schematycznego indeksu a tergo Jana Tokarskiego). Rozprawa doktorska, Wydział Polonistyki UW, Warszawa, 2 grudnia 1993r.
 5. K.Szafran: Automatyczne hasłowanie tekstu polskiego [Automatic Tagging of the Polish Text (in Polish)], POLONICA XVIII, pp. 51–64, Kraków 1997.
 6. K.Szafran: Automatic Lemmatisation of Texts in Polish — Is It Possible? , First European Conference on Formal Description of Slavic Languages, LIPSK, 30.11–2.12.1995, In: Uwe Junghans, Gerhild Zybatow (eds.): Formale Slavistik, pp. 437–442, Vervuert Verlag, Frankfurt am Main, 1997.
 7. K.Szafran: Analizator morfologiczny SAM-96, opis użytkowy, Raport Instytutu Informatyki UW, TR 96-05(226), maj, 1996.
 8. K.Szafran: SAM-96 — The Morfological Analyser for Polish, In: A.S. Narin’yani (ed.): Proceedings of International Workshop DIALOGUE’97 Computational Linguistics and its Applications, Yasnaya Polyana, Russia, June, 10-15, 1997, pp. 304–308, Moskwa, 1997.
 9. J.S.Bień, K.Szafran: Tokarski’s Morphological Analysers of Polish, In: R.Marcinkeviciene, N.Volz (eds.): TELRI — Proceedings of the Second European Seminar ’Language Applications for a Multilingual Europe’, Kaunas, Lithuania, April 17-20, 1977, pp. 11-16, Mannheim-Kaunas, 1977.
 10. Z. Saloni, K. Szafran, T. Wróblewska: Ortograficzny słownik ucznia. Dostosowany do najnowszych zmian w ortografii Wydanie IV, poprawione. Wydawnictwo Naukowe PWN SA, Warszawa 2000, 400s.
 11. Bień, J.S., Szafran, K., Woliński, M.: Experimental parsers of Polish. 3. Europäische Konferenz ”Formale Beschreibung slavischer Sprachen, Lepzig 1999”. Linguistiche ArbeitsBerichte 75, Institüt für Linguistik, Universität Leipzig, 2000, pp 185–190. December 2000.
 12. Szafran, K.: Kilka uwag o Schematycznym indeksie a tergo polskich form wyrazowych Jana Tokarskiego. w: Gruszczyński, W., Andrejewicz, U., Bańko, M., Kopcińska, D. (red.), Nie bez znaczenia ... Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, s. 243-254. (ISBN 83-89031-01-9). 2001.
 13. Bień, J., Szafran, K.: Analiza morfologiczna języka polskiego w praktyce. Tekst referatu wygłoszonego na zjeżdzie PTJ w Bydgoszczy, wrzesień 2001, Biuletyn PTJ, vol. LVII, ss.171–184. 2001.
 14. Saloni, Z., Szafran, K., Wróblewska, T., Podręczny słownik ortograficzny, Swiat Ksiazki, Warszawa 2003, 470s.
 15. Szafran, K., A Practical Application of Morphological Analysis of Polish. In: Kłopotek, M.A., Wierzchoń, S.T., Trojanowski, K. (editors) Intelligent Information Processing and Web Mining, Springer, pp.265–275, ISBN 3-540-21331-7, 2004.
 16. Saloni, Z., Szafran, K., Wróblewska, T., Mały ortograficzny słownik ucznia, Swiat Ksiazki, ISBN 83-7391-459-5, Warszawa 2004, 400s.
 17. Szafran, K., Ku elektronicznej wersji Słownika polszczyzny XVI wieku. Tekst referatu wygłoszonego na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Językoznawczego w Tarnowie, wrzesień 2003. Biuletyn PTJ, vol. LX, ISSN 0032-3802, ss. 89 – 97, 2004.
 18. Piotrowski, T., Szafran, K., The dictionary of Polish of the 16th century and the computer: from paper to a (structured) file. In: F.Kiefer, G.Kiss, J.Pajzs (editors), Papers in Computational Lexicography Complex 2005: Proceedings of the 8th International Conference on Computational Lexicography, Complex 2005, June 17-18, Budapest, Hungary. Linguistics Institute, Hungarian Academy of Sciences, Budapest 2005, pp 171-179.
 19. Szafran, K., Analiza i formalny opis struktury "Słownika polszczyzny XVI wieku", Wydawnictwa UW, ISBN 978-83-235-0358-3, 218s., Warszawa 2007. Dostępna również w e-BUW
 20. Szafran, K., Structure of Meaning in the Dictionary of Polish of the 16th century. in: K. Bogacki, J. Cholewa, A. Rozumko (editors), Papers of the Conference Methods of Lexical Analysis: theoretical assumptions and practical applications, October 9-11, Białystok, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2009, pp 347-359.
 21. Szafran, K., Czy tagowanie tekstu jest trudne?.  w: Czopek-Kopciuch, B., Żmigrodzki, P., (red.), Język polski - wczoraj, dziś, jutro, IJP PAN, Wydawnictwo Lexis, ss. 407-418, Kraków 2010
 22. Szafran, K., Analiza  morfologiczna polszczyzny historycznej na przykładzie polszczyzny XVI wieku. In: M. Bańko, D.Kopcińska (editors), Różne formy różne treści, Wydział Polonistyki UW, Warszawa 2011, ss. 225-233.
 23. Kresa, M., Szafran, K., Przyklad zastosowania słownika historycznego - Prace Filologiczne, tom LXIV, część 1 (2013), ss.159-171.