Literatura

 • P. Kiciak, Wstęp do informatyki
 • J. i M. Jankowscy, Przegląd metod i algorytmów numerycznych, cz. 1
 • T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów
 • B. W. Kernighan, D. M. Ritchie, Język ANSI C
 • J. Grębosz, Symfonia C++

Poprawa ćwiczeń

Przed drugim terminem egzaminu z WDI jest możliwość poprawienia wyniku z ćwiczeń. Poprawa ma formę odpowiedzi z zakresu ćwiczeń i wykładu. Na poprawę można przynieść własnego laptopa z zainstalowanym kompilatorem C, jako że zadanie programistyczne również może być elementem poprawy. W wyniku odpowiedzi ocena za ćwiczenia (liczba punktów) może się zarówno poprawić, jak i pogorszyć.

W przypadku osób, które pisały egzamin w pierwszym terminie, przystąpienie do poprawy ćwiczeń powoduje konieczność przystąpienia do egzaminu także w drugim terminie.

Proszę o zgłoszenia od osób chcących poprawiać ćwiczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej do piątku (8.02.2019).

Projekt zaliczeniowy

Projekt zaliczenowy

Informacje

Notatki do wykładu znajdują się na stronie wykładowcy.

Grupa 5:

 • poniedziałek, 10:15 - 12:00,
 • sala 2045,
 • praca domowa: 6.5, 6.6, 6.7.

Grupa 7:

 • środa, 8:30 - 10:00,
 • sala 2044,
 • praca domowa: 6.7, 7.1, 7.2.

Materiały

Zadania na ćwiczenia, część 1
Zadania na ćwiczenia, część 2
Zadania na ćwiczenia, część 3
Zadania na ćwiczenia, część 4
Zadania na ćwiczenia, część 5
Zadania na ćwiczenia, część 6
Zadania na ćwiczenia, część 7

Zaliczenie

Na zaliczenie ćwiczeń składają się:

 • prace domowe 40%,
 • program zaliczeniowy 30%,
 • kolokwium 30%.

Do egzaminu w I terminie dopuszczone są osoby, które zaliczyły ćwiczenia, otrzymując co najmniej połowę punktów możliwych do zdobycia.