ContactPersonal
ResearchTeaching

Optymalizacja I


W semestr zimowym 2016/2017 prowadziłem laboratorium z baz danych, ćwiczenia z analizy matematycznej I, laboratorium z języków i narzędzi programowania III, Konsultacje w semestrze zimowym 2016/2017.

W semestrze letnim 2016/2016 prowadziłem zajęcia: Geometria tropikalna - ćwiczenia do wykładu Jarka Buczyńskiego, Optymalizacja - ćwiczenia do wykładu Andrzej Strojnowskiego, Weryfikacja wspomagana komputerowo - laboratorium do wykładu Sławka Lasoty, Logika i teoria typów - ćwiczenia/laboratorium do wykładu Pawła Urzyczyna.

W semestrze zimowym 2015/2016 prowadziłem zajęcia: Wstęp do Matematyki - wykład i ćwiczenia dla pierwszego roku matematyki, Algorytmiczne Aspekty Teorii Gier - ćwiczenia do wykładu prof. Damiana Niwińskiego, Topologia I - cwiczenia do wykładu prof. Elżbiety Pol.

W semestrze letnim roku akademickiego 2014/15 prowadziłem zajęcia: Indywidualny projekt programistyczny (laboratorium), Weryfikacja wspomagana komputerowo (laboratorium).

W semestrze zimowym roku akademickiego 2014/15 prowadziłem zajęcia: Ćwiczenia z rachunku $\mu$, Ćwiczenia z Analizy Matematycznej II, Laboratorium z baz danych, Ćwiczenia ze Wstępu do Matematyki.

W roku akademickim 2013/14:

W roku akademickim 2012/13 prowadziłem następujące zajęcia:

W roku akademickim 2011/12 prowadziłem zajęcię z Teorii Złożoności.