Seminarium z Topologii Algebraicznej
Wtorki, 16:15 - 17:45, sala 4070


 • 9 X - Agnieszka Bodzenta - Kategorie najwyższych wag

 • 16 X - A.B. c.d.

 • 23 X - Sławomir Kolasiński - Ellipticity in geometric variational problems

 • 30 X - Krzysztof Ziemiański - Homologie Chowanowa (Khovanova)

 • 6 XI - nie ma seminarium

 • 13 XI - Wojciech Politarczyk - Equivariant Khovanov homotopy type

 • 20 XI - Piotr Kowalski - Snopy różnicowe i ich kohomologie

 • 27 XI - Paweł Traczyk - Trzy słowa o dwóch macierzach

 • 4 XII -

 • 11 XII -

 • 18 XII - • Maj 2019 - XXI Wykład im. Andrzeja Jankowskiego: Pham Huu Tiep (Rutgers University)


  Rok akademicki 2017/18

  Rok akademicki 2016/17

  Rok akademicki 2015/16

  Rok akademicki 2014/15

  Rok akademicki 2013/14

  Rok akademicki 2012/13

  Stara strona seminarium