Seminarium z Topologii Algebraicznej
Środy, 16:15 - 17:45, sala 4070


 • 16 X - Wojciech Politarczyk - Non-slice linear combinations of iterated torus knots

 • 30 X - Jakub Koncki - Motivic Chern Classes of configuration spaces

 • 6 XI - Andrzej Weber - O ekwiwariantnych eliptycznych kohomologiach

 • 13 XI - Andrzej Szczepański - Spajające grupy Bieberbacha (za Mariusem Dadarlatem)

 • 20 XI - Krzysztof Ziemiański - Języki automatów wielowymiarowych

 • 27 XI - Marcin Chałupnik - Spektra funktorów wielomianowych

 • 4 XII - Piotr Achinger - Condensed Mathematics, after Clausen and Scholze

 • 11 XII - Piotr Nowak - Własność (T) dla grup automorfizmów grup wolnych

 • 8 I - Piotr Suwara - Floer Homology via Semi-Infinite Dimensional Cycles

 • 15 I - Michael Levin -

 • 22 I - Stefan Jackowski -

 • 24-26 IV - Skoła przygotowawcza do XXII WimAJ - Centrum Banacha

 • 15 V - XXII Wykład im Andrzeja Jankowskiego: Aaron Naber


  Rok akademicki 2018/19

  Rok akademicki 2017/18

  Rok akademicki 2016/17

  Rok akademicki 2015/16

  Rok akademicki 2014/15

  Rok akademicki 2013/14

  Rok akademicki 2012/13

  Stara strona seminarium